DAGARNA PÅ WENNGARN FÖRSKOLA

07:00 – 07:10                     Ankomst på Solrosen för de barn som har behov av 
                                                 frukost.
07:10 – 07:30                     Frukost
07.30 – 08.25                     Ankomst för barn utan frukostbehov, lämning sker på
                                                 Solrosen.
08:25                                     Äpplet öppnar och går över till sig.
08:30 – 09:00                   Morgonmöte
09.00 – 11:00                     Dagens aktivitet, utflykt/arbete i mindre grupper och
                                                 fruktstund.
                                                 Före lunch är det även utevistelse.
11:00 – 12:00                      Lunch för Solrosen
11:30 – 12:30                       Lunch för Äpplet
12:00/12.30 – 14.00        De yngre barnen sover ute i egna vagnar.
                                                De äldre barnen har lugna stunden med sagoläsning och
                                                därefter fria val av lugna aktiviteter.
Ca 14.15 -14:45                 Mellanmål med saga
Ca 16:00                             Sammanslagning på Solrosen och lek ute eller inne
                                               beroende på väder och önskemål från barnen.
16.30                                    Frukt
17.00                                    Wenngarn stänger