ÄGARE OCH STYRELSE

Från hösten 2018 bytte Wenngarn Förskola ägare, och drivs idag av Claes Jonson och Malin Ericsson.

Som ny rektor har Angelica, med en bakgrund från förskolan Raoul Wallenberg i Stockholm, rekryterats.

I styrelsen för Wenngarn Förskola sitter:

Malin Ericsson, ordförande. Malin är framgångsrik egenföretagare som nu fokuserar på att utveckla Förskolegruppen Momlin. Tidigare drev Malin även en prisbelönt verksamhet inom barnskor.

Claes Jonson, styrelseledamot. Claes har mångårig erfarenhet från näringslivet, och sitter idag i ett antal styrelser inom mediebranschen.

Bella, styrelseledamot, är civilekonom och har tidigare varit auktoriserad revisor. Hon har både dans och gymnastik med sig från uppväxten både som utövare och som ledare.

Sofia, styrelseledamot, har lärarexamen och förskollärarlegitimation sedan VT 2008 och har därefter arbetat som lärare under 10 års tid i klasserna F, 1, 2 och 4. Hon har sedan barnsben varit aktiv inom gymnastik och fortsatte karriären som tränare.