VÅRA MÅLSÄTTNINGAR

EN TRYGG OCH VARM MILJÖ
Vi vill skapa en atmosfär och anda som uppmuntrar och inspirerar till glädje och lärande, där barnen alltid trivs och har kul.

VI STIMULERAR BARNENS NYFIKENHET ATT SJÄLVA TILLÄGNA SIG KUNSKAPER
Det är viktigt att barnen uppmuntras till kreativitet och nyfikenhet! Med läroplanen som bas bygger vi vår pedagogiska verksamhet. 

SJÄLVSTÄNDIGA, HÄNSYNSTAGANDE OCH KREATIVA INDIVIDER
Målet med verksamheten är att låta varje barn utveckla sina förmågor och att bli självständiga, hänsynstagande och kreativa individer. Vårt mål är att ge barnen en naturlig grundtrygghet, som de kan bära med sig genom alla de kommande skolåren.

FAMILJEN I CENTRUM
Det finns ett liv även utanför förskolan. Vår erfarenhet är att barnens vardag hos oss kan bli så mycket bättre om också barnens föräldrar träffas, lär känna varandra och får tillfällen att umgås, detta blir ett naturligt inslag på Wenngarn.